AĞRI YÖNETİMİ VE REHABİLİTASYONU

Başlama – Bitiş Saati Kurs İçeriği
Ağrı Nedir? Ağrının Nörofizyopatolojisi?
Santral Sentizasyon ve Nöroplastisite
Ağrının Değerlendirilmesi (Biyopsikosyal yöntemler, Çocuk ve Yaşlı)
Kronik Ağrılı Hastalara Yaklaşım ve Tedaviler-I (Pasif Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Teknikleri)
Kronik Ağrılı Hastalara Yaklaşım ve Tedaviler-II (Aktif Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Teknikleri ve Biyopsikososyal Tedaviler)

Bu Eğitim Katılımcılara Ne Sağlar?
Bu eğitim programını başarıyla tamamlayan katılımcılar

  1. Ağrının fizyolojisi ve nörofizyopatolojisi hakkındaki bilgileri kavrar
  2. Ağrı tipleri, ağrıyı önleme, azaltma ve başa çıkma yöntemlerine yönelik fizyolojik mekanizmaları tanımlar
  3. Objektif ve sübjektif ağrı değerlendirme yöntemlerini ve biyopsikososyal değerlendirme yöntemlerini kavrar
  4. Ağrı tedavisinde kullanılan genel tedavi yaklaşımlarının mekanizmasını tanımlar
  5. Fizyoterapi ve rehabilitasyon ihtiyacını ortaya çıkaran ağrı semptomları belirleyebilir, uygun tedavi yaklaşımlarını seçebilir
  6. Akut ve kronik ağrıyla başa çıkmada kullanılan yaklaşımlar hakkında temel bilgileri kavrar
  7. Akut ve kronik ağrıyla başa çıkmada kullanılan biyopsikososyal yaklaşımlar hakkında temel bilgileri kavrar
  8. Hastaya ağrı ile birlikte yaşamını sürdürmesi için gerekli olan öneriler ve koruyucu yaklaşımlar konusunda rehberlik konusunda bilgi sahibi olur.